การสร้าง Mech Combat Game ด้วย Unreal Engine 4

เรียนรู้การสร้าง Mech Combat Game ด้วย Unreal Engine 4 จาก Youtube Channel Virtus Learning Hub โดยเนื้อหาจะมีบทบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับผู้เรียนระดับเริ่มต้น (Beginner)

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบทเรียน สามารถส่งคำถามโดยระบุ ชื่อ Clip วิดีโอ และข้อสงสัยที่ต้องการสอบถามมาที่

Email : unrealenginethailand@gmail.com

Facebook : Unreal Engine Thailand

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares