การสร้าง Survival Game ด้วย Unreal Engine 4

เรียนรู้การสร้าง Survival Game ด้วย Unreal Engine 4 จาก Youtube Channel Virtus Learning Hub โดยเนื้อหาจะมีบทบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับผู้เรียนระดับปานกลาง (Intermediate)

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบทเรียน สามารถส่งคำถามโดยระบุ ชื่อ Clip วิดีโอ และข้อสงสัยที่ต้องการสอบถามมาที่

Email : unrealenginethailand@gmail.com

Facebook : Unreal Engine Thailand

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares