Unreal Engine 4.23 พร้อมให้ Download แล้ว

Unreal Engine 4.23 ได้รับการปรับปรุงให้มีเครื่องมือใหม่และเพิ่มคุณสมบัติต่างๆ เพื่อช่วยให้คุณทำงานได้มากขึ้นแต่การใช้ทรัพยาการของเครื่องน้อยลง ด้วยระบบฟิสิกส์ใหม่ ช่วยให้การสร้างฉากในเกมทำได้สมจริงอย่างไร้ขอบเขต

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://www.unrealengine.com/en-US/blog/unreal-engine-4-23-released

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares