ออกแบบเกม

5 ประการ ที่เกมควรมี

หากพิจารณาถึงการสร้างเกมคอมพิวเตอร์ที่ดีแล้ว เป็นเหมือนกับการพยายามนำของ 2 สิ่งที่แตกต่างกัน อันได้แก่ งานด้านศิลปะและงานด้านเทคนิคการเขียนโปรแกรม มารวมไว้ด้วยกันโดยให้เกิดความกลมกลืน