การสร้าง Project

  1. เปิด Unreal Engine จะปรากฏหน้าต่าง Unreal Project Browser ขึ้นมา
  2. ไปที่แท็บ New Project แล้วเลือกแท็บ Blueprint
  3. เลือก Template ที่ชื่อว่า Side Scroller
  4. ตั้งค่าให้ Project โดยกำหนดเป็น Desktop/Console, Maximum Quality, With Starter Content
  5. กำหนด Drive ที่จะเก็บ Project และตั้งชื่อให้ Project
  6. กดปุ่ม Create Project
unreal project browser

การเพิ่ม Asset Animation ให้ Project

  1. เปิด Epic Game Launcher ขึ้นมา
  2. คลิกเลือก Library เลื่อนลงมาที่ Vault
  3. ค้นหา Asset ที่ชื่อว่า Animation Starter Pack จากคลิกปุ่ม Add to Project
  4. เลือก Project ที่ต้องการเพิ่ม Asset จากนั้นคลิกปุ่ม Add to Project
epic launcher library
select project
Similar Posts