Month: June 2019

  • meterial-blueprint

    5 ประการ ที่เกมควรมี

    หากพิจารณาถึงการสร้างเกมคอมพิวเตอร์ที่ดีแล้ว เป็นเหมือนกับการพยายามนำของ 2 สิ่งที่แตกต่างกัน อันได้แก่ งานด้านศิลปะและงานด้านเทคนิคการเขียนโปรแกรม มารวมไว้ด้วยกันโดยให้เกิดความกลมกลืน

  • new-project-unreal-engine

    การสร้าง Project สำหรับ UE4

    ในการสร้าง Project สำหรับ Unreal Engine 4 อันดับแรกให้เปิด Epic Game Launcher ขึ้นมา แล้วทำการรัน Unreal Engine โดยคลิกที่ปุ่ม Launch เมื่อเข้าสู่ Unreal Engine จะปรากฎหน้าต่าง …