คอร์สเรียนหลักสูตรระดับเริ่มต้นถึงระดับกลางเกี่ยวกับการใช้งาน Faceware Studio และ Glassbox Live Client เพื่อสร้างการแสดงใบหน้าและภาพเคลื่อนไหวของ MetaHuman
คุณจะได้เรียนรู้วิธี:

  • ตั้งค่าซอฟต์แวร์และปลั๊กอินที่จำเป็นเพื่อสร้างการแสดงใบหน้า MetaHuman โดยใช้ Faceware Studio พร้อมปลั๊กอิน Glassbox LiveLink
  • กำหนดคุณสมบัติ UI และชุดเครื่องมือต่างๆ ใน Faceware Studio
  • กำหนดค่านักแสดง MetaHuman เพื่อรับและตอบสนองต่อข้อมูลที่สตรีมจาก Faceware Studio ผ่านปลั๊กอิน Glassbox LiveLink
  • บันทึกและจัดการลำดับแอนิเมชั่นการแสดงใบหน้าจาก Faceware/Glassbox โดยใช้ Take Recorder
  • เรียนรู้กระบวนการและกลยุทธ์ในการปรับแต่งแอนิเมชั่นการแสดงใบหน้าที่บันทึกไว้โดยใช้ Animation Sequence Editor, Sequence Editor และฟีเจอร์ Face Control Board ของ MetaHuman Creator

เข้าเรียนได้ตาม Link นี้ https://www.unrealengine.com/en-US/onlinelearning-courses/metahuman-workflows-with-faceware-studio


Similar Posts