โปรเจกต์เกมที่สร้างจาก Template แบบ FPS ค่าความเร็วของกระสุนปืนที่เป็นค่า Default จะเท่ากับ 3000 ในการปรับเปลี่ยนค่าดังกล่าวสามารถทำได้โดยการเปลี่ยน properties ของ component ที่ชื่อว่า Projectile ที่อยู่ภายใน Blueprint Class ที่ชื่อว่า FirstPersonProjectile


เตรียมโปรเจกต์

ในเบื้องต้นให้ทำการสร้าง project โดยเลือก Template เป็น ชนิด First Person และตั้งค่าให้เป็น Blueprint


ปรับเปลี่ยนค่าความเร็วของกระสุน

ในหน้าต่างหลักของโปรแกรม ให้ไปที่แท็บ Content Browser แล้วเข้าไปในโฟล์เดอร์ Content > FirstPersonBP > Blueprints จากนั้นเปิด Blueprint ที่ชื่อว่า FirstPersonProjectile ขึ้นมา


ในหน้าต่าง FirstPersonProjectile Blueprint ให้ไปที่แท็บ Component ให้คลิกเลือก Projectile


ในที่แท็บ Details ทางด้านซ้ายมือของหน้าต่าง จะแสดงรายละเอียด Perperties ต่างๆ ของ Projectile Component จากนั้นให้ไปที่ส่วน Projectile ทำการปรับเปลี่ยนค่า Initial Speed และ Max Speed เป็น 6000 ทำการ Complie และ Save


ทำการรันโปรเจกต์ แล้วทดลองยิงปืนจะเห็นได้ว่ากระสุนที่ถูกยิงออกไปนั้นมีความเร็วมากกว่าเดิม และเมื่อกระสุนกระทบกับผนังจะมีการกระดอนเกิดขึ้น


หยุดการกระดอนของกระสุน

ให้กลับไปที่ FirstPersonProjectile Blueprint ไปที่แท็บ Component ให้คลิกเลือก Projectile ในแท็บ Details ทางด้านซ้ายมือ ไปที่ส่วน Projectile Bounce ตั้งค่า Should Bounce ให้เป็น False โดยการ Uncheck

Similar Posts