บทเรียนการสร้างเกมแบบ Top Down Shooter ด้วย Unreal Engine จากช่องยูทูป We Make A Game โดยเนื้อหาจะเกี่ยวกับการสร้างองค์ประกอบพื้นฐานของเกมประเภท Top Down Shooter การสร้าง Animation Blueprint สำหรับควบคุมการแสดงท่าทางต่างๆ ของ Player Character การ Blending Animation และการสร้าง Game Play

ผู้อ่านท่านใดสนใจเนื้อหาบทเรียน สามารถติดตามได้ตาม Link นี้ครับ https://www.youtube.com/watch?v=lJJlnimzQPU&list=PLazfoLXKSn-tba3jBymwhtxdMIQjD83pc&index=1


Similar Posts