บทเรียนการสร้างเกมแบบ Top Down Shooter ด้วย Unreal Engine จากช่องยูทูป We Make A Game โดยเนื้อหาจะเกี่ยวกับการสร้างองค์ประกอบพื้นฐานของเกมประเภท Top Down Shooter การสร้าง Animation Blueprint สำหรับควบคุมการแสดงท่าทางต่างๆ ของ Player Character การ Blending Animation และการสร้าง Game Playผู้อ่านท่านใดสนใจเนื้อหาบทเรียน สามารถติดตามได้ตาม Link นี้ครับ https://www.youtube.com/playlist?list=PLazfoLXKSn-tba3jBymwhtxdMIQjD83pc


Similar Posts