learn-course-unreal-engine-4

สำหรับน้องๆ นักเรียนหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจเรื่องของการสร้างเกม มาเริ่มต้นกับคอร์สเรียนของเราได้เลย

จุดประสงค์ของการจัดทำคอร์สเรียนนี้ขึ้นมาก็เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางเลือกอีกแหล่งหนึ่งสำหรับน้องๆ หรือผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับการสร้างเกมด้วย Unreal Engine 4 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ทางผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สิ่งที่เราทำขึ้นจะสร้างประโยชน์และโอกาสให้กับหลายๆ คน ทางเรายินดีรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงานของเรา

Similar Posts