เรียนรู้การสร้างเกมในรูปแบบ Multiplayer Game จากช่อง DevAdict มีทั้งหมด 20 บทเรียน (20 Clip) เนื้อหาครอบคลุมสิ่งที่จำเป็นต้องรู้เกี่ยวการสร้างเกมแบบ Multiplayer หลังจากผ่านบทเรียนนี้สิ่งที่ผู้เรียนจะได้จากบทเรียนนี้ก็คือ ความรู้และเทคนิคต่างๆ ที่สามารถนำไปต่อยอดสำหรับการสร้างเกมในแบบฉบับของตัวเองได้

เข้าสู่บทเรียนได้ตาม Link นี้ https://youtube.com/playlist?list=PLM5xJtuLgIuzurXfGvGIHa8OALE-Dadhq

Similar Posts